Batimetrija

Batimetrija izhaja iz grške besede "bathus"- globina. Je znanost o merjenju globine oceanov, morij, rek ter jezer in o izdelavi kart morskega in rečnega dna. Batimetrijske karte ponazarjajo točne in merljive opise in vizualne prikaze očem nevidnega potopljenega terena. Za izmero se uporabljajo profesionalni batimetrični enosnopni in večsnopni sonarji, laserji in sateliti. Rezultat izmere je visokoresolucijski posnetek topografije dna, ki služi za generiranje različnih vrst podatkov (DMR, izobate, karta globin, lociranje objektov na dnu, volumni, linije presekov globin, spremembe stanja morskega ali rečnega dna).

V našem podjetju uporabljamo najnovejši večsnopni sonar  v svetu priznanega proizvajalca vojaške tehnologije Kongsberg z Norveške, ki nam omogoča 30 - 40 % hitrejši zajem podatkov kot s primerljivimi sonarji istega razreda.

Naše prednosti so:

  • izkušen in visoko izobražen kader na področju zajema in obdelave podatkov,
  • možen zajem pri večjem pretoku rek,
  • ultra visoka ločljivost batimetričnih podatkov,
  • visoko ločljiv side scan,
  • frekvenca: 500 kHz,
  • 240° vidnega kota.