Daljinski zajem Podatkov

 

DZP (Daljinski Zajem Podatkov) poteka na osnovi laserskega skeniranja in aerofotografiranja zemeljskega površja iz zraka in zemeljskega površja s tal. Zajema več faz:

• Pridobitev ustrezne dokumentacije (dovoljenje za plovnost). 

• Planiranje in simuliranje leta (določanje parametrov).

• Fotografiranje oz. skeniranje terena.

• Priprava podatkov za nadaljnjo obdelavo.

 

V našem podjetju izvajamo:

Zračno lasersko skeniranje

Mobilno lasersko skeniranje

Ortofoto