Zračno lasersko skeniranje - LiDAR

Zračno lasersko skeniranje ali LiDAR (Light Detection And Ranginig) je tehnologija daljinskega zaznavanja zemeljskega površja in objektov na njem. To je inštrument, ki pošilja pulze na zemeljsko površje in na osnovi merjenja razdalje potovanja pulza do zemeljskega površja in nazaj do sprejemnika pridobiva podatke o položaju opazovanih predmetov. Poleg razdalje, lidar poda še kot, čas in intenziteto odboja. Senzor lidara deluje v vidnem in infrardečem delu spektra (valovna dolžina EMV je nekje od 800 nm - 1.100 nm), kjer je odbojnost rastlinstva največja in nevarnost za človekov vid najmanjša. Frekvenca je navadno med 5- tudi 200 kHz.

Zakaj LIDAR?
• Manj denarja več podatkov,
• hiter zajem večjih in razgibanih območij (ravnine, hribi, gore),
• skoraj popolna neodvisnost od vremena (noč - dan, zima - poletje),
• penetracija skozi vegetacijo,
• zajem ogromne količine podatkov,
• izredno kratek čas zajema,
• relativno/absolutna visoka natančnost,
• vzporedni potek aerofotogrametrije,
• več vzporednih produktov (DMR, DMV, DOF, GEODETSKI NAČRT, ANIMACIJA ...),
• hiter in vedno večji napredek tehnologije - vedno večje poenostavitve (vedno več postopkov avtomatizacije, vedno manj ročnega posredovanja).


LiDAR oblak točk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LiDAR oblak točk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LiDAR Oblak točk (intenziteta odboja in višina):