Geodetski načrt

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih.

Vrste geodetskih načrtov:

  • geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta,
  • geodetski načrt novega stanja zemljišča,
  • geodetski načrt za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta,
  • geodetski načrt za pridobitev uporabnega dovoljenja,