Gps meritve

izmera izmeritvenih mrež
meritve detajla
zakoličbe
zajem podatkov za GIS
posredovanje podatkov permanentne postaje GPS