Meritve in opazovanja v gradbeništvu

izračuni volumnov
opazovanja in izmera izkopov
obremenilni preizkusi
meritve specifičnih deformacij
monitoringi objektov
razvijanje poligonskih in nivelmanskih mrež
temeljne mreže nižjih redov in zgostitvene mreže
mikrotriangulacijske mreže
poligonske mreže
nivelmanske mreže

 

           

                Opazovanje pomikov gradbenih jam in jet grouting pilotov.