Topografski (katastrski) načrti

za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta
za pripravo lokacijskega načrta
geodetski načrt novega stanja zemljišča
drug namen