Zakoličba

Zakoličba objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele oziroma kot prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture (Zakon o graditvi objektov ZGO-1).
Zakoličba objekta se opravi po podatkih projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

- Zakoličevanje stavb in objektov.
- Zakoličba industrijskih objektov in naprav.
- Zakoličba cestne infrastrukture in vodotokov ter naprav.
- Zakoličba večjih infrastrukturnih objektov in naprav.