Izravnava meje

Izravnava meje je postopek, pri katerem se zaradi boljše izrabe prostora, lažjega dostopa ipd. izravna predhodno urejena meja. Pogoj za izravnavo meje je soglasje lastnikov obeh parcel, katerih meja se bo izravnala. Ploščina zamenjanih delov parcel pa ne sme presegati 5% površine manjše parcele oziroma ne sme preseči površine 500 m2.