Nova izmera

Nova izmera je postopek, ki se izvaja na območjih, kjer so ugotovljena velika odstopanja podatkov zemljiškega katastra od stanja v naravi. Gre v bistvu za ureditev mej večjemu številu parcel hkrati.