Odmera dolžinskih objektov

Odmera dolžinskih objektov se izvaja zaradi parcelacije parcel, katerih deli ležijo pod obstoječo cesto. Ti deli parcel dobijo svojo parcelno številko, kar je pogoj za kasnejši odkup in prenos lastništva na upravljavca ceste.