Označitev urejene meje v naravi

Če se uničijo mejna znamenja v naravi, ki so bila predhodna vgrajena v postopku ureditve meje, lahko stranka naroči pri geodetskem podjetju označitev urejene meje v naravi. V tem postopku se postavijo na podlagi podatkov geodetske uprave nova mejna znamenja, o postopku se obvestijo lastniki sosednjih parcel in izdela se tehnično poročilo.