Parcelacija ali združitev parcel

Parcelacija je postopek, pri katerem se obstoječa parcela razdeli na 2 ali več delov, od katerih vsak dobi svojo parcelno številko in postane samostojna parcela.
Združitev parcel je nasproten postopek od parcelacije. V tem postopku se več obstoječih parcel združi v eno parcelo, ki dobi svojo parcelno številko.

 

Parcelacija