Ureditev meje

Ureditev meje je postopek, pri katerem se na podlagi grafičnih ali numeričnih podatkov, ki jih hrani Geodetska uprava, postavijo mejna znamenja oz. mejniki na celotnem obodu parcele ali na posamezni parcelni meji oz. delu meje.