Vpis stavbe v kataster stavb

Kako z vpisom stavbe v kataster stavb do nižjega davka na nepremičnine?
 
Vpis stavbe v kataster stavb je postopek, pri katerem se stavba z vsemi svojimi deli odmeri ter izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, kar je pogoj za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo.
 
Pri vpisu stavbe v kataster stavb se stavba razdeli na uporabne površine (kuhinja, kopalnica, stranišče, dnevna soba, predsoba, spalnica, kabinet, hodnik in podobni prostori), ki so obdavčene in neuporabne površine (klet, shramba za živila, sušilnica, pralnica, garaža, drvarnica, kurilnica, stopnišče, delavnica, garderoba, podstrešje in podobni prostori), ki niso obdavčene. Sem sodijo tudi nedokončani prostori, ki nimajo izpolnjenih minimalnih kriterijev za bivanje in jih zato ne moremo uporabljati kot stanovanjsko površino. To so tisti prostori, ki ustrezajo vsaj dvema od naštetih kriterijev.
- se ne ogrevajo,
- nimajo gotovih podov,
- ometi so samo grobi ali jih ni,
- inštalacije niso dokončane,
- strop proti strehi ni dokončan.
 
Med neuporabne površine stanovanja se štejejo tudi terase (odprte in zaprte), balkoni (odprti in zaprti) ter lože (odprte in zaprte).