Obdelava geodetskih podatkov

 

Oddelek OGP je razdeljen na oddelke za analizo LiDAR podatkov, fotogrametrijo in topografijo. V oddelku za obdelavo geodetskih podatkov (OGP) se predvsem ukvarjamo z izdelavo končnih produktov, ki so namenjeni našim naročnikom.

Sem sodi izdelava:

• DMR (digitalni model reliefa)

• DMV (digitalni model višin)

DOF (digitalni ortofoto RGB, IR).

Kartografski izdelki (geodetske karte in načrti različnih meril).

• 3D modeliranje.

Različne simulacije (simulacija poplavnosti).

Monitoring (spremljanje posegov v gramoznicah).


LiDAR DMV:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LiDAR DMR: