Analiza LiDAR podatkov

 
Zračno lasersko skeniranje ali LiDAR (Light Detection And Ranging) omogoča pridobivanje ogromne množice podatkov o prostoru neodvisno od vremena, dnevne svetlobe, z visoko intenziteto in natančnostjo za vsak predmet na zemeljskem površju (poraščenost, naseljenost...). Zaradi penetracije skozi vegetacijo lahko pridobimo informacije o zemeljskem površju tudi na z gozdovi poraščenih območjih. V izredno kratkem času lahko zajamemo ogromne količine podatkov. S tem je tudi cena takšnega zajema bistveno nižja. Vzporedno z laserskim zajemom poteka tudi fotografski zajem (RGB in CIR). Tako lahko dobimo več vzporednih produktov:
 

  • IN: relief prikazan z mrežo nepravilnih trikotnikov osenčenih z barvno lestvico definirano glede na višino.          

 

  • DMR: relief prikazan z mrežo pravilnih kvadratov (grid), prikazan z barvno lestvico definirano glede na višino.

              

  • DMV: model višin

              

  • DMR obarvan z ortofoto

              

  • DMR karakteristične točke

              

  • 3D modeliranje

              
              občina Šentrupert
 
              
              mesto Travnik
 

  • Izračun volumnov

              

  • Prikaz prečnih profilov