Fotogrametrija

 
Aerofotogrametrično snemanje
Aerofotogrametrično snemanje z digitalno kamero Applanix DSS 322.

Skeniranje posnetkov
Skeniranje analognih posnetkov z namenskim fotogrametričnim skenerjem Vexcel Ultrascan 5000. Geometrična natančnost skenerja +/- 2 mikrona.

Aerotriangulacija
Aerotriangulacija je skupna orientacija več posnetkov, ki tvorijo posamezni pas ali blok z zmanjšanim številom oslonilnih točk.

Programska oprema:
ImageStation Digital Mensuration

Fotogrametrično izvrednotenje
Netopografsko fotogrametrično izvrednotenje za potrebe industrije, arheologije, arhitekture, varovanja kulturne dediščine.
Topografsko fotogrametrično izvrednotenje vseh meril za potrebe katastra, projektiranja, izdelave topografskih kart in geografskih informacijskih sistemov. 

Programska oprema:
ImageStation Photogrammetric Manager
ImageStation Stereo Display
ImageStation Feature Collection

Izvrednotenje na digitalni fotogrametrični postaji Intergraph ImageStation

Digitalni model reliefa (DMR) in digitalni model višin (DMV) 
Programska oprema:
ImageStation DTM Collection (ISDC)
ImageStation Automatic Elevations

Digitalni ortofoto 
Aero posnetek je narejen v centralni projekciji in nima enotnega merila. Zato na njem ne moremo meriti razdalj.
Ortofoto dobimo s transformacijo posnetka v ortogonalno projekcijo. Tako nastane metričen ortofoto načrt. Ta služi kot osnovni načrt, na katerega lahko naložimo ostale sloje informacij.
 

  • RGB                

 

  • CIR        

 
Programska oprema:
ImageStation OrthoPro