Ostale storitve

Vsako podjetje pri svoji osnovni dejavnosti potrebuje spremljevalne storitve, ki omogočajo nemoten proces izvajanja projektnih nalog, njihovo predstavitev in aplikativnost. Pri nas te dodatne storitve izvajamo ne le za lastne projekte in potrebe, ampak tudi za zunanje naročnike.

Vizualizacije
• Fotomontaže
• Animacije

Tisk širokega formata
• Črno-belo ali barvno plotanje
• Do velikosti A0

Skeniranje
• Skeniranje velikih formatov (914 mm širine)
• Skeniranje visoke natačnosti (5.080 dpi)
• Fotogrametrično skeniranje

Digitalni arhivi
• Priprava dokumentacije za skeniranje
• Skeniranje poslovnih dokumentov
• Atributiranje dokumentov
• Zapis v razne formate (tif, pdf, djvu)
• Arhiviranje podatkov na naših strežnikih

Obdelava rastrskih datotek
• Pretvorba v binarni format
• Geolociranje rastrskih datotek
• Vektorizacija
• Retuširanje
 
IT podpora
• Vzdrževanje računalnikov, sistemov in omrežij
• Servis računalnikov
• Odpravljanje napak na sistemih
• Strokovno svetovanje