Obdelava rastrskih datotek

• Pretvorba v binarni format
• Geolociranje rastrskih datotek
• Vektorizacija
• Retuširanje