Skeniranje

• Skeniranje velikih formatov (914 mm širine)
• Skeniranje visoke natačnosti (5.080 dpi)
• Fotogrametrično skeniranje